កូនខ្មែរកំពង់ធំ

ចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្នា!

BigMan CD Vol 18

ចំណងជើង​បទចម្រៀង

01-KKB -SorngsarKjomKlayCheaSorngsarMitPheak
02-KKB -SkalBongDeumbeySkalKe
03-KKB -BongSrolagnOunTeOunSrolagnKe
04-KKB -ChesSrolagnChesTikPnek
05-KKB -Sorngsai Tha Bong Mean Thmey
06-KKB -SorngsaiyKhus
07-KKB -SomtousOunSomlagn
08-KKB -MeanThngaiyNaDouchThngaiyMun
09-KKB -ChamBongDouchChamOuyKbortOunMadorngTeat
10-KKB -KeChorngOuyYuengBekKnea
 

 DOWNLOAD BIGMAN CD VOL 18

Advertisements

ជ្រើសរើស កែវ វាសនា សុទ្ធ ចាស់

ចំណងជើងបទចម្រៀង

១-អូនន​អស់ស្នេហ៍តែបងមិនអស់ស្រឡាញ់

២​- ចិត្តស្មោះកាយវិការក្បត់

៣- កាលីបគេខ្ពស់

៤- អូននឹកពេលកំពុងស្រឡាញ់

៥- ហេតុអ្វីអូនចាត់មនុស្សប្រុសទំាងអស់សុទ្ធតែមនុស្ស

៦- អេប្រុសអស់ហើយ

៧- ដំណឹងអូន

៨​- សុភមង្គលអូនជាសេចកី្តសុខរបស់បង

បន្ត​ការ​អាន

Big Man CD Vol 17

ចំណងជើង៖
០១. អស់លទ្ធភាពមើលថែអូន (ឆាយ វិៈយុទ្ធ)
០២. មនុស្សល្អដូចអូនមិនសមស្រលាញ់បង (ហេង ពិទូ)
០៣. សង្សារខ្ញុំសុំថែអ្នកចាស់ (លាង សុផាឡែន)
០៤. ស្នាមញញឹមក្បត់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ (ស៊ីម៉ុន ថារ៉ូ)
០៥. សង្សារបណ្ដោះអាសន្ន (ហេង ពិទូ)
០៦. ឈឺចាប់បំផុតក្នុងជីវិត (ឆាយ វីរៈយុទ្ធ)
០៧. ចាំបងចេះក្បត់ចាំអូនដើរចេញ (ស៊ីម៉ុន ថារ៉ូ)
០៨. ស្រលាញ់បងមិនខ្លាចបាត់បង់ (លាង សុផាឡែន)
០៩. សង្ឃឹមអូនសុខនឹងអ្នកថ្មី (ហេង ពិទូ)
១០. ស្មានថាមានតែបង ដែលចេះហូរទឹកភ្នែក (ស៊ីម៉ុន ថារ៉ូ)

បន្ត​ការ​អាន

កំប្លែង ភ្នំមួយខ្លាពីរ

បន្ត​ការ​អាន

កំប្លែង – ឥទ្ធិពលទឹកប្តូរនិស្ស័យ

បន្ត​ការ​អាន